Link CAT6 UTP, PE, Outdoor w/Cross Filler, 23 AWG, w/Drop Wire (Single Jacket)

US-9106M

New

Link CAT6 UTP, PE, Outdoor w/Cross Filler, 23 AWG, w/Drop Wire (Single Jacket)

- ราคาที่แสดงเป็นราคา/กล่อง

- จำหน่ายยกกล่องเท่านั้น

- หน่วยบรรจุ 305 เมตร/กล่อง

*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Categories

Viewed products

PayPal