Furukawa UTP CAT 5E, 24 AWG, CMR, White

23200248

New

Furukawa CAT5E UTP Cable, CMR, White

- ราคาที่แสดงเป็นราคา/กล่อง

- จำหน่ายยกกล่องเท่านั้น

- หน่วยบรรจุ 305 เมตร/กล่อง

*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Categories

Viewed products

PayPal